کد نام محصول تعداد در کارتن وزن خالص بسته وزن ناخالص کارتن ابعاد بسته ابعاد کارتن
749 بیسکویت کرمدار پرتقالی 15 400 6408 75*200 225*192*374 ارزش تغذیه ای


 
واحد میزان
انرژی کل در صد گرم kcal 442
انرژی حاصل از چربی در صد گرم kcal 151.5
کربوهیدرات کل gr/100 68.42
پروتئین( باضریب5/7) gr/100 5
چربی gr/100 17.2
اسیدهای چرب  اشباع gr/100 4.1
اسید چرب ترانس gr/100 1.1
کلسترول mgr/100 19.8
سدیم mgr/100 175
پتاسیم mgr/100 191
ویتامین A μgr/100 <0.05
ویتامین B2 mgr/100 0.46
ویتامین C mgr/100 1.6
آهن mgr/100 7.2
کلسیم mgr/100 342
روی mgr/100 1.7
قند gr/100 38