کد نام محصول تعداد در کارتن وزن خالص بسته وزن ناخالص کارتن ابعاد بسته ابعاد کارتن
770 شیرینی جوپرک 18 215گرم 4.23گرم 195*60 190*260*400
جدول ارزش تغذیه ای واحد میزان
انرژی کل در صد گرم kcal 495
انرژی حاصل از چربی در صد گرم kcal 195
کربوهیدرات کل gr/100 68.7
پروتئین( باضریب5/7) gr/100 5.52
چربی gr/100 22.01
اسیدهای چرب  اشباع gr/100 10.33
اسید چرب ترانس gr/100 -
کلسترول mgr/100 -
سدیم mgr/100 37.06
پتاسیم mgr/100 -
ویتامین A μgr/100 -
ویتامین B2 mgr/100 -
ویتامین C M
gr/100
-
آهن mgr/100 -
کلسیم mgr/100 -
روی mgr/100  
قند gr/100 27.15