کد نام محصول تعداد در کارتن وزن خالص بسته وزن ناخالص کارتن ابعاد بسته ابعاد کارتن
765 ویفر قهوه 24 160 4677 50*68*190 205*200*405
 
درحال بارگزاری
ارزش تغذیه ای واحد میزان
انرژی کل در صد گرم kcal 473
انرژی حاصل از چربی در صد گرم kcal 163
کربوهیدرات کل gr/100 71
پروتئین( باضریب5/7) gr/100 5.6
چربی gr/100 18.5
اسیدهای چرب  اشباع gr/100 5.2
اسید چرب ترانس gr/100 0.6
کلسترول mgr/100 2
سدیم mgr/100 193
پتاسیم mgr/100 85
ویتامین A μgr/100 12
ویتامین B2 mgr/100 0.35
ویتامین C mgr/100 <0.01
آهن mgr/100 3.8
کلسیم mgr/100 41
روی mgr/100 1.5
قند gr/100 37.24