کد نام محصول تعداد در کارتن وزن خالص بسته وزن ناخالص کارتن ابعاد بسته ابعاد کارتن
760 مغزدار چتری 24 250 6508 195*60 190*260*400
 
درحال بارگزاری
ارزش تغذیه ای واحد میزان
انرژی کل در صد گرم kcal 494.7
انرژی حاصل از چربی در صد گرم kcal 200.9
کربوهیدرات کل gr/100 67
پروتئین( باضریب5/7) gr/100 5.6
چربی gr/100 22.8
اسیدهای چرب  اشباع gr/100 13
اسید چرب ترانس gr/100 0.87
کلسترول mgr/100 2
سدیم mgr/100 39
پتاسیم mgr/100 7
ویتامین A μgr/100 200
ویتامین B2 mgr/100 0.25
ویتامین C mgr/100 <0.1
آهن mgr/100 2.4
کلسیم mgr/100 45
روی mgr/100 0.37
قند gr/100 38.57