شکلات با مغزی ویفر شکلاتی

کد نام محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص کارتن ابعاد جعبه ابعاد کارتن
795 رافر شکلات با مغز ویفر شکلاتی 24 720گرم 5235گرم 73*155*270 160*277*445
دسته: