شکلات با مغزی ویفر شکلات تلخ

کد نام محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص کارتن ابعاد جعبه ابعاد کارتن
796 رافر شکلات با مغز ویفر شکلات تلخ 24 720گرم 5235گرم 73*155*270 160*277*445
دسته: