مشتری عزیز :

خواهشمند است قبل از تکمیل فرم موارد زیر را مطالعه فرمائید:

دسته بندی عوامل ارزیابی به  چهار دسته :1- کیفیت 2-قیمت 3-احترام و ارتباط با مشتری 4-تبلیغات،عرضه و توزیع  بر اساس خط مشی کیفیت میباشد. لذا از آنجا که امتیاز داده شده ملاک سنجش و مهمترین معیار در ارزیابی روند بهبود در فعالیت های این شرکت و کسب بالاترین میزان رضایت مندی مشتریان می باشد و در ادوار مختلف مورد بررسی و محاسبه قرار می گیرد و در تنظیم و تحقیق نمودارها و شاخص ها در این معیار به صورت کمی بهره داری می شود.

خواهشمند است با تکمیل فرم زیر ما را در پیشبرد اهداف یاری نمایید.

* ضروری
* تلفن تماس :
* آدرس :
ایمیل :
* نام محصول :
* بسته بندی محصول را چگونه ارزیابی می نمایید؟ :* طعم و مزه محصول را چگونه ارزیابی می نمایید؟ :* تردی محصول را چگونه ارزیابی می نمایید؟ :* قیمت محصول را چگونه ارزیابی می نمایید؟ :* احترام و ارتباط با مشتری را چگونه ارزیابی می نمایید؟ :* عرضه و توزیع محصول را در محل کار و زندگی خود چگونه ارزیابی می نمایید؟ :* تبلیغات محصول را چگونه ارزیابی می نمایید؟ :* کد تصویری