اطلاعات تماس

دفتر مرکزی و کارخانه: اصفهان – شهرک صنعتی جی – خیابان 11 – فرعی 5

کد پستی: 8159485848

دفتر مرکزی و کارخانه: 36062000 – 031

تلفن گویا ارتباط با مشتری: 36062999 – 031

تلفن پشتیبانی: 36062888 – 031

پیام کوتاه: 300082459

ایمیل سازمانی: info@salamatfard.co

ایمیل ارتباط با مشتری: cus@salamatfard.co

ساعت پاسخگویی: شنبه تا پنج شنبه از ساعت ۸ لغایت ۱۶